Helyi Esélyegyenlőségi Program - Noszlop

Bevezetés

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes

szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Noszlop Önkormányzata

Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a

település más dokumentumait 1 , valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények

működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri

kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

 

 

Tartalom

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) ............................................................................................... 3

Bevezetés ................................................................................................................................................... 3

A település bemutatása ........................................................................................................................ 3

Értékeink, küldetésünk ......................................................................................................................... 8

Célok ............................................................................................................................................................ 8

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) ............................................. 9

1. Jogszabályi háttér bemutatása ................................................................................................. 9

2. Stratégiai környezet bemutatása ........................................................................................... 10

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége ...................... 10

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység .............................. 39

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége ......................................................................................... 56

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége ................................................................................. 61

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége ............................................................... 66

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit

szereplők társadalmi felelősségvállalása .................................................................................. 70

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága ........................................................... 70

Település honlapja ................................................................................................................................ 70

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) .......................................... 71

1. A HEP IT részletei ......................................................................................................................... 71

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése .............................................................. 71

A beavatkozások megvalósítói .................................................................................................. 72

Az intézkedési területek részletes kifejtése ......................................................................... 73

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP

IT) ............................................................................................................................................................ 90

3. Megvalósítás ................................................................................................................................... 94

A megvalósítás előkészítése ...................................................................................................... 94

A megvalósítás folyamata........................................................................................................... 94

Monitoring és visszacsatolás ..................................................................................................... 96

Nyilvánosság .................................................................................................................................... 96

Érvényesülés, módosítás............................................................................................................. 97

4. Elfogadás módja és dátuma ..................................................................................................... 98

További részletek a csatolt dokumentumban!