Választási hirdetmény

                                                         VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNY

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Noszlop településen egy szavazókör működik:

Községház 8456 Noszlop, Dózsa Gy. u. 45.

 

A Helyi Választási Bizottság tagjai:

Holczbauer Flórián elnök

Parragh Jenőné elnökhelyettes

Jánosi-Peidl Lívia tag

Kovács Gyula tag

Ughy Tiborné tag

 

A helyi választási iroda elérhetősége:

Cím: Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal 8460 Devecser, Deák tér 1.

Telefonszám: 88/512-630

E-mail cím: hivatal@devecser.hu

 

Bendes István jegyző HVI vezető

Vörösné Soós Ágnes irodavezető HVI vezető-helyettes

Dukán Gabriella irodavezető HVI tag

Aulich Gabriella ügyintéző HVI tag

 

Választással kapcsolatos információ kérhető a helyi választási irodától, illetve megtekinthető a www.valasztas.hu honlapon.

 

D e v e c s e r , 2019. október 11.

 

                                                         T i s z t e l e t t e l :

 

                                                                                                            Bendes István sk.

                                                                                                                             jegyző

                                                                                                                        HVI vezető