HÉSZ rendelet tervezet

Noszlop Község Önkormányzat véleményezési eljárást indít Noszlop Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10/2007.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban.

Tervezett módosítással érintett terület(ek): Noszlop község közigazgatási területe
Tervezet módosítások célja, hatása: Településkép védelméről szóló rendelettel  és az egyéb felsőbb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése

A tervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani
 - ezen közzététel megjelenéséstől számított 15 napon belül (azaz 2021.01.10. napjától 2021.01.25.)
  - papír alapon írásban a Noszlop Község Önkormányzata 8456 Noszlop, Dózsa Gy. u.45. címre való megküldéssel lehetséges.

Kapcsolódó anyagok:
  Rendelet tervezet
  HÉSZ
  Műleírás

CsatolmányMéret
PDF ikon Műleírás237.25 KB
PDF ikon HÉSZ600.35 KB
PDF ikon Rendelet tervezet335.27 KB