Ebösszeírás 2020

Noszlop Község területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

 

Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat szaporulatokat írásban bejelenteni.

Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát ellenőrizni fogják.

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, a bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságáról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján 30.000,-Ft.

 

Az ebösszeíró adatlap átvehető az Önkormányzaton, továbbá letölthető a település honlapjáról

 

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módokon:

- személyesen a Hivatal előtt elhelyezett gyűjtőládába

- levélben postai úton ( 8456 Noszlop, Dózsa György utca 45.)

- elektronikus úton (hivatal@noszlop.hu)

 

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2020. október 1. ( csütörtök)

Címkék: